Brett mit Senn und Holzbank

CHF 1150.-

Masse : 113 x 26 cm